Dymové zásteny

Dymové zásteny rozdeľujú objekty s požiadavkou inštalácie systému SOZ v rámci jedného požiarneho úseku do niekoľkých dymových sekcií. Tieto dymové zásteny upravuje takisto norma EN 12101-1 Zariadenia na odvod dymu a tepla - časť 1: technické podmienky pre dymové zábrany. Inštalácia týchto zásten je nutná pre prirodzené aj nútené požiarne odvetranie, poznáme pod skratkou SOZ, ZODT.

Dymová zástena je aplikovateľná pre všetky typy budov, vyrábame a dodávame textilné dymovú zástenu, ktorá obsahuje sklené vlákno. Môžeme tiež dodať dymovou zástenou zo sadrokartónu alebo trapézového plechu. Treba podotknúť, že nesmieme zanedbať estetické hľadisko, ktorému ide naproti práve textilný či sadrokartónová dymová zástena.

Dymové zásteny OTK systém

Dymové zásteny OTK systém

Dymové zásteny OTK systém* povinné údaje

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat! Na dotazy zaslané přes e-mail odpovíme maximálně do 24 hodin.

+420 601 521 526
+420 601 521 527